Parking senzori - web trgovina

Parking senzori

parking senzor je sigurnosni uređaj koji pomaže otkriti razne opasnosti na mjestu parkiranja, putem slanja ili primanja radio valova na način da mini procesor unutar okvira senzora registrira elektromagnetske valove koji se odbijaju od površine predmeta zapreke

sustav parking senzora sa zvučnim, vizualnim ili kombiniranim signalom upozorava vozača na prepreku te tako osigurava sigurno parkiranje bez oštećenja automobila

Ponuda senzora

Parking kamere

parking kamera prikazuje potpunu sliku prostora iza automobila te na taj način upozorava na sve prepreke iza automobila kako biste ih na vrijeme izbjegli i tako smanjili mogućnost sudara i štete na automobilu

Ponuda kamera

Parking kamere - web trgovina